OM OSS

HÖGSÄTERS BYGDEGÅRD


Högsäters Bygdegård byggdes 1921 av Hilmer Persson, som efter 20 år i Amerika återvände till Högsäter. Byggnaden var inledningsvis avsedd för filmvisning, och då gällde stumfilm. En italiensk pianist stod för musiken. Hilmer skänkte sedan byggnaden till bygdegårdsföreningen 1946, som sedan dess varit bygdegård. (Källa: Dalslänningen) 

FÖRENINGEN

Idag drivs Högsäters Bygdegård som ideell förening.

Vi är i dagsläget ca 80 medlemmar.


Styrelsen består av:

Lars Christensen, Ordförande.

Carina Petersson, Kassör.

Maria Fredriksson, Sekreterare.

Kristian Ojala, Ledamot.

Julia Kindemark, Ledamot.

Kristian Kindemark, Ledamot.

Marita Hansson, Ledamot.

Leif Larsson, Ledamot.

SKÄNK ETT BIDRAG TILL HÖGSÄTERS BYGDEGÅRD


Bli medlem i Högsäters bygdegårdsförening som skänker du på så vis en peng till denna ideella förening